Tjänster

Våra tjänster


NAJtech erbjuder konsulttjänster i form av översättning av t.ex. teknisk dokumentation från tyska eller engelska till svenska.


Därutöver erbjuder vi också tolkhjälp, också från tyska eller engelska till svenska,  vid t.ex. olika typer av utbildningar av produktions- eller underhållspersonal.


Vi åtar oss också olika typer av konsultuppdrag för exempelvis kartläggning av behov vid  nyanskaffning av produktionsutrustning och kan vid behov också erbjuda komplett projektledning från behovsutredning till färdig leverans.

Jan Wedar

+46 (0) 70 304 08 61

jan.wedar@najtech.se