GDPR

GDPR

NAJtech AB dataskyddspolicy


NAJtech värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur NAJtech samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@najtech.se


När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att NAJtech använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.


För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.


Insamling av information


Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).


Information vi får av dig


Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, leasar eller erhåller finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.


Denna information kan vara:


•Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.

•Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

•Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

•Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.

•Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.

•Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.

•Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik

•Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

•Geografisk information – din geografiska placering


Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.


Syfte med behandlingen


För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.


Laglig grund för behandlingen


Utföra våra kontraktsrelaterade åtaganden gentemot dig

Utföra våra kontraktsrelaterade åtaganden gentemot dig.

Utföra våra kontraktsrelaterade åtaganden gentemot dig.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

Följa tillämplig lagstiftning