Om NAJtech

Om NAJtech

NAJtech bidrar till att förse svensk tillverkningsindustri med moderna och innovativa produktionslösningar i nära samarbete med tillverkare, kunder och andra samarbetspartners

under devisen:


”Innovative production together”


Grundaren har ordet:


”Jag grundade NAJtech baserat på en 35-årig erfarenhet från branschen inom produktionsutrustning för den mekaniska industrin. Någon skulle kanske säga att man kan ”luta sig tillbaka mot” den erfarenheten, men detta uttryck passar verkligen inte in på den snabba utveckling som råder. Den samlade erfarenheten ger dock en trygghet och stabilitet i kontakterna med kunder och leverantörer och goda förutsättningar att basera besluten på.


Vid karriärstarten kunde en fräsmaskin fräsa och en svarv svarva. Punkt. Men idag är det svårt att se på en produktionsutrustning om den baseras på en svarv eller en fräs. Därtill kommer att ytterligare nya tekniker kommit till som t.ex. additiv tillverkning/lasersvetsning och maskinerna blir allt mer det som tyskarna kallar en ”Eierlegende Wollmilchsau”, eller kort sagt något som kan allt!


I början av karriären var också de tyska, schweiziska, och amerikanska tillverkarna dominerande på marknaden, men successivt har andra intressanta producenter från t.ex. Spanien tillkommit.


Slipning är ett annat område som varit lite styvmoderligt behandlad under senare år och metoden har ofta setts som kladdig, svårhanterad och omodern. Med dagens nya slipmaterial och maskinteknik har dock slipningen tagit revansch och är idag återigen en mycket intressant metod och konkurrerar ofta på lika villkor med hårdsvarvning om man ser till totalkostnaden TCO (Total Cost of Ownership). Därför hittar ni en hel del slip- och heningsteknik i NAJtechs produktprogram.


NAJtech vill vara en katalysator och ifrågasättare inom produktionstekniken och är därför inte rädd för att ställa ”konstiga” frågor, då både kunder och leverantörer ibland kan fastna i gamla tankebanor och kanske utgår från att man behöver en viss typ av utrustning, när man istället borde satsa på något helt annat. Här kan NAJtech göra skillnad och våga ifrågasätta dessa gamla tankegångar.


Med ett djuplodande kontaktnät bland såväl maskintillverkare som kunder inom den svenska och nordiska tillverkningsindustrin, har NAJtech möjlighet att länka ihop rätt behov med rätt tillverkare och därmed bidra till en bättre produktionsekonomi för producenterna.


Att därutöver vara väldigt intresserad av ny teknik, möten med nya människor och nya tekniska utmaningar ger en glädje i vardagen och en ännu större motivation att fortsätta lära sig nya saker.”


Jan Wedar

CEO

Jan Wedar

CEO and Owner

+46 (0) 70 304 08 61

jan.wedar@najtech.se